E6 Alna senter

PM10: 4.33 µg/m³PM2.5: 3.08 µg/m³NO2: 28.56 µg/m³
time: 2019-08-13T23:00:00+01:00